• فهرست بناهای ثبتی شهرستان
  آدرس مالكيت نوع اثر موضوع اثر تاریخ ثبت شماره ثبت قدمت شهرستان نام اثر ردیف
  بخش طرقبه- روستای ازغد- 48 کیلومتری جنوب غرب مشهد وقفي بنا مسجد 09/17/1364 1697 قرن 9 هـ .ق طرقبه مسجد ازغد 1
  بخش طرقبه - روستای ویرانی دولتي بنا رباط 10/27/1377 2261 تيموري- صفويه طرقبه رباط ویرانی 2
  بخش طرقبه - انتهای روستای گلستان - روي رودخانه گلستان وقفي بنا سد 05/08/1381 5933 تيموري- صفويه طرقبه بند گلستان 3
  بخش طرقبه - 2 ك .م شمال غرب روستاي ویرانی (100 متري غرب روستاي لنگر) وقفي بنا آرامگاه 03/10/1382 8730 ايلخاني طرقبه باغمزار ویرانی 4
  بخش طرقبه - امام رضا 5 - نواحي نوچاه خصوصي (محمد توكلي زاده) بنا منزل 04/24/1382 9254 پهلوي اول طرقبه منزل توکلی زاده 5
  بخش طرقبه - شرق روستاي چاهشك عمومي بنا حمام 05/11/1384 12390 قاجاريه طرقبه حمام قديمي چاهشك 6
  بخش طرقبه - دهستان شانديز -40 ك م غرب مشهد دولتي بنا قلعه 07/06/1384 13423 قرن 7-9 هـ .ق طرقبه قلعه كردي زشك 7
  بخش طرقبه- دهستان طرقبه- روستاي حصارگلستان- 15 ك م غرب مشهد عمومي بنا حسينيه 07/06/1384 13424 پهلوي اول طرقبه حسينيه حصار 8
  بخش طرقبه - دهستان طرقبه- روستای خانرود عمومي بنا حوض انبار 09/11/1384 13916 پهلوي اول طرقبه حوض انبار تخته خانرود 9
  بخش طرقبه - دهستان طوس - جنوب روستاي چاهشك عمومي بنا قلعه 03/17/1385 15564 قاجاريه طرقبه قلعه كهنه چاهشك 10
  بخش طرقبه - دهستان طرقبه - بافت مسكوني روستاي دهبار عمومي بنا حمام 11/13/1388 29071 اواخر قاجار طرقبه حمام قديمي دهبار 11
  بخش طرقبه- دهستان طرقبه- روستاي گلستان- روبروي امامزاده ياسر و ناصر وقفي بنا آب انبار 11/13/1388 29283 پهلوي اول طرقبه آب انبار گلستان 12
  بخش طرقبه- دهستان طرقبه- 500 م جنوب غرب روستاي كنگ عمومي بنا آرامگاه 11/13/1388 29288 قاجاريه طرقبه آرامگاه شيخ عبدالله 13
  بخش طرقبه- دهستان طرقبه- از بند گلستان تا قلعه اماميه در يك كيلومتري غرب ميدان نمايشگاه مشهد دولتي بنا قنات 10/08/1390 30599 تيموري طرقبه قنات اماميه 14
  بخش طرقبه- دهستان طرقبه- از بند گلستان تا قلعه اماميه در يك كيلومتري غرب ميدان نمايشگاه مشهد دولتي بنا قنات 10/08/1390 30600 تيموري طرقبه قنات قاسم آباد 15
  بخش طرقبه- دهستان طرقبه- محله ميانده روستاي كنگ وقفي بنا حسينيه 06/18/1391 30958 اواخر قاجار طرقبه تكيه سفلي كنگ 16
    دولتي (آستان قدس) محوطه سنگ نگاره 02/25/1380 3841 پيش از تاريخ- اسلامي طرقبه سنگ نگاره شتر سنگ 17
    عمومي محوطه قبرستان 04/05/1384 11941 اواخر تيموري- قاجاريه طرقبه قبرستان جاغرق 18
    عمومي محوطه قبرستان 05/19/1384 12945 اواخر صفويه- اواخر قاجار طرقبه قبرستان كنگ 19
    عمومي محوطه قبرستان 05/19/1384 12947 صفويه - قاجاريه طرقبه قبرستان گراخك 20
    عمومي محوطه قبرستان 05/19/1384 12950 قرن 9 هـ .ق- اواخر قاجار طرقبه قبرستان ابرده سفلي (مزارحافظ ابرو) 21
    عمومي محوطه قبرستان 06/20/1385 16045 صدراسلام- تيموري- صفويه (9-12هجري) طرقبه قبرستان ویرانی 22
    دولتي محوطه محوطه 12/18/1387 24991 قرون مياني و متاخر اسلامي طرقبه محوطه خادر 23
   

   
ارتباط با ما
سایر شهرستان ها
ورود به پنل
جاده شاندیز، میدان کوهنورد - جنب سفرخانه سنتی قورمه خوران
05134285424
05134285494

تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق