•  
  عکس سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس
   
    مدیر نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بینالود
   
  علی اکبر احمدزاده تلفن:
  34373843 
  فاکس: 34373844

   
  پرسنل
   
  سمت شماره مستقیم
  یگان حفاظت 34372522
  صنایع دستی 34373843
  امور اداری، موزه 34372522
  نماینده خانه مسافر  34373843
  دبیرخانه خانه مسافر 34373843
  کارشناس  34373843
  نگهبان 34372522سایر شهرستان ها
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق