• هنرمندان صنایع دستی
  ردیف نام هنرمند رشته سابقه عکس
  1 علی محمد احمدی ارغوان بافی 20  سال  
  2 علیرضا جاوید ارغوان بافی 25 سال
  3 محمدرضا سمساری شاندیزی پوستین دوزی 28 سال
  4 محمد نمکیان پوستین دوزی 23 سال
  5 زهرا شمس آبادی دوخت های سنتی 8 سال
  6 عفت قلی زاده دوخت های سنتی 10 سال
  7 الهام مظفری سراجی سنتی 8 سال
  8 زهرا فضلی سراجی سنتی 8 سال
  9 مهسا عطائی سراجی سنتی 8 سال
  10 جعفر حسن نژاد پوستین دوزی 18 سال
  11 حسین باغبان ارغوان بافی 20 سال
  12 محمد باقرپور منبت چوب 8 سال
  13 محمدرضا باقر پور منبت چوب 8 سال
  14 امیر آزاد ارغوان بافی  10 سال  
  15 غلامرضا خلیلی تراش سنک های قیمتی و نیمه قیمتی 8 سال  
  16 عاطفه مداح گلیم بافی 8 سال
  17 فاطمه بخشی گلیم بافی 8 سال
  18 بی بی ملیحه صادقی گلیم بافی  10سال
  19 محمود کهنسال تزئییات وابسته به معماری 10 سال
   
ارتباط با ما
سایر شهرستان ها
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق