• در شهرستان طرقبه شاندیز هنوز مشاغل سنتي و هنرهاي دستي تا حدودي رواج دارد . از انواع مشاغل سنتي درشهرستان مي توان به حرفه هايي مانند ارغوان بافی ، پوستین دوزی ، سراجی سنتی، گلیم بافی، تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی،  رودوزی های سنتی،  منبت ومعرق چوب و.... اشاره كرد . در اين ميان ارغوان بافی در روستای مایان سفلی از اهميت بشتري بر خوردارند که به عنوان ره آوردی از این شهرستان به مسافران عرضه می گردد . در حال حاضر خانواده های زیادی از این طریق امرار معاش می کنند.
     
     
ارتباط با ما
سایر شهرستان ها
جاده شاندیز، ویرانی 19
05134373843
05134373844
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق