• در شهرستان طرقبه شاندیز هنوز مشاغل سنتي و هنرهاي دستي تا حدودي رواج دارد . از انواع مشاغل سنتي درشهرستان مي توان به حرفه هايي مانند ارغوان بافی ، پوستین دوزی ، سراجی سنتی، گلیم بافی، تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی،  رودوزی های سنتی،  منبت ومعرق چوب و.... اشاره كرد . در اين ميان ارغوان بافی در روستای مایان سفلی از اهميت بشتري بر خوردارند که به عنوان ره آوردی از این شهرستان به مسافران عرضه می گردد . در حال حاضر خانواده های زیادی از این طریق امرار معاش می کنند.
     
     
ارتباط با ما
سایر شهرستان ها
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق